zondag 28 juli 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. R.P. Oosterdijk
Organist: Martin Sprenger

Gezamenlijke zomerdienst met Westeremden. We vieren samen het Heilig Avondmaal.
Collecte: Stichting Present Noord-Nederland. Uitgangscollecte: Kerk en eredienst. Na de dienst is er koffie/thee in Salem en dan kunt u ook collectebonnen kopen.

terug