zondag 14 juli 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. G.W. van Wingerden, Groningen
Organist: Peter van Dijk

Gezamenlijke zomerdienst in Kantens
Collecte: Leprazending. Uitgangscollecte: Diaconie.
Na de dienst is er koffie/thee/limonade in Salem.

terug