zondag 7 juli 2024 om 9:30 uur

Zondag, Boazkerk
Voorganger(s): Ds. K. Pieterman

Gezamenlijke zomerdienst in Westeremden met afsluiting van de kindernevendienst. Na de dienst is er koffiedrinken. De eerste rondgangcollecte is voor het jeugdwerk in Westeremden en de tweede rondgangcollecte is voor de diaconie.

terug