zondag 2 juni 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. G.M. van den Berg-de Haan, Appingedam

Gezamenlijke dienst met Westeremden.
Collecte: Kindernevendienst. Uitgangscollecte: Diaconie.
Na de dienst is er koffie/thee in Salem.

terug