zondag 14 april 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. G.W. van Wingerden, Groningen

Collecte: Kerk in Actie – Zending: Rwanda – Kerk, plek van hoop. Uitgangscollecte: Diaconie.

terug