zondag 7 april 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): dhr. K. Oosterhuis, Haren

Beloken Pasen, gezamenlijke dienst met PG Westeremden
Collecte: De Hoop, verslavingszorg. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst.
Na de dienst is er koffie en thee in gebouw Salem.

terug