zondag 28 mei 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. R.P. Oosterdijk

Pinksteren, Heilig Avondmaal
Met medewerking van kornettist Ronald Dijkhuizen.
Collecte: Kerk in Actie – Zending: Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst
Na de dienst is er koffie/thee in gebouw Salem.

terug