zondag 14 mei 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): pastor F. Groenbroek, Veelerveen

Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat: Kerk-zijn met en voor elkaar. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst.
Na de dienst is er gezamenlijk koffie/thee drinken in de CGK.

terug