zondag 7 mei 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. Y.C. de Groot, Groningen

Gezamenlijke dienst met PG Westeremden.
Collecte: Noodhulp Oekraïne – Kerk voor de samenleving. Uitgangscollecte: Diaconie.
Na de dienst is er koffie/thee in Salem.

terug