zondag 26 maart 2023 om 17:00 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. R.P. Oosterdijk

Wintervesper m.m.v Vocaal Ensemble Het Hoogeland
Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst

terug