zondag 19 maart 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. H. Pol, Zuidhorn

Collecte: PKN – Missionair werk: Ontdekken in de Kliederkerk. Uitgangscollecte: Diaconie

terug