zondag 12 maart 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): mw. J.C. Prins-Pestoor, Winsum

Collecte: Biddagcollecte voor Voedselbank Het Hogeland. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst.
Na de dienst is er koffie/thee in Salem.

terug