zondag 5 maart 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. R. Kleijer

Gezamenlijke dienst met de PG Westeremden
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Collecte: Kerk in Actie – Voorjaarszending: Palestina – Samen bijbellezen opent deuren. Uitgangscollecte: Diaconie
Na de dienst is er koffie en thee in gebouw Salem.

 

terug