Erediensten

 

Zondag 15 december 2019 : 16.00 uur Georgiuskerk, Stitswerd
Adventsviering met thema
Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Kerkrentmeesters
Koffie met kerstbrood in 't Dorpshuis

Zondag 22 december 2019 : 10.00 uur Antoniuskerk
Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Kerkrentmeesters
Koffie/thee in Salem

Dinsdag 24 december 2019 : 21.30 uur Antoniuskerk
Kerstavonddienst gez. kerken

m.m.v.
Collecte: Onkosten

Woensdag 25 december 2019 : 10.00 uur Antoniuskerk
Kerstmis

Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Kinderen in de knel

Zondag 29 december 2019  : 10.00 uur Antoniuskerk
Oudejaarsochtendgebed

Da. N.C. Meihuizen
Collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 5 januari 2020 : 10.00 uur Antoniuskerk 
Pastor F. Groenbroek, Veelerveen
Collecte: Kerkrentmeesters
Nieuwjaarskoffie in Salem