Erediensten

 

Zondag 20 oktober 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Dienst door kerkenraad/gemeenteleden
Collecte: Diaconie

Zondag 27 oktober 2019 : 19.00 uur Antoniuskerk
Reformatie Vesper
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland
o.l.v. Vincent Hensen Oosterdijk
Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: 1. Onkosten
              2. Ned. Bijbelgenootschap
Koffie/thee in Salem

Zondag 3 november 2019 : 10.00 uur Antoniuskerk
Ds. R. Kleijer, Haren
Collecte: Kerk in Actie/Najaarszending