Erediensten

Zondag 2 oktober, 9:30 uur, Antoniuskerk
Israëlzondag
drs. F. Postema, Krewerd
Collecte: Kerk en Israël

Zondag 9 oktober, 9:30 uur, Antoniuskerk
mw. J.C. Prins-Pestoor, Winsum
Collecte: PKN Missionair werk – Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerkzijn
Na de dienst koffie/thee in Salem

Zondag 16 oktober, 14:30 uur, Antoniuskerk (let op aanvangstijd)
Wereldvoedseldag
pastor F. Groenbroek, Veelerveen
Collecte: Kerk in Actie Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Zondag 23 oktober, 9:30 uur, Antoniuskerk
Viering Heilig Avondmaal
ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Stichting SAM – Speelgoedbank voor Sinterklaas
Na de dienst koffie/thee in Salem

Zondag 30 oktober, 19:00 uur, Antoniuskerk (let op aanvangstijd)
Reformatievesper met Kantster kerken en PG Westeremden
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland
Eerste collecte: Nederlands Bijbelgenootschap
Tweede collecte: Onkosten dienst
Na de dienst koffie/thee in Salem

Zondag 6 november, 10:00 uur, Antoniuskerk
Dankdag met inzameling producten voor de voedselbank
ds. A. van den Bor, Zeerijp
Collecte: Voedselbank Het Hogeland