Erediensten

 

Zondag 26 januari 2020 : 19.00 uur Antoniuskerk
Ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen Oosterdijk
Collecte 1. Onkosten
            2. Jeugdwerk JOP
Koffie/thee in Salem

Zondag 2 februari 2020 : 10.00 uur Antoniuskerk
Ds. R. Kleijer, Haren
Collecte: Werelddiaconaat

Zondag 9 februari 2020 : 10.00 uur Antoniuskerk
Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Catechese en Educatie
Koffie/thee in Salem

Zondag 16 februari 2020 : 10.00 uur Antoniuskerk
Kw. J.C. Prins-Pestoor, Winsum
Collecte: Werelddiaconaat
Koffie/thee in Salem

Zondag 23 februari 2020 : 19.00 uur Antoniuskerk
Ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper
m.m.v.
Collecte: 1. Onkosten
             2. Kerk in Actie / Diaconaat
Koffie/thee in Salem

Zondag 1 maart 2020 : 9.30 uur Antoniuskerk
Da. N.C. Meihuizen
Collecte: Kerk in Actie / Zending