Erediensten

 

Zondag 26 mei 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Dhr. L. le Pair, Roden
Collecte: Eigen Evangelisatie 

Donderdag 30 mei 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst met Chr. Geref. Kerk
Ds. J. Oosterbroek, Ruinerwold
Collecte: Kerkrentmeesters 50/50

Zondag 2 juni  2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Wezenzondag
Ds. C.E. Lavooij, Vaassen
Collecte: Kerkrentmeesters
Koffie/thee in Salem

Zondag 9 juni 2019 :  10.00 uur Doopsgez. Gem. Middelstum
Pinksteren, gezamenlijke dienst met  Doopsgez. Gem. Middelstum
Da. N.C. Meihuizen
Collecte: kerk Middelstum
Koffie/thee in de kerk

Zondag 16 juni 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Viering Heilig Avondmaal
Ds. R.P. Oosterdijk
Collecte: Kerkrentmeesters
Koffie/thee in Salem

Zondag 23 juni 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Pastor F. Groenbroek, Veelerveen
Collecte: Werelddiaconaat

Zondag 30 juni 2019 : 9.30 uur Antoniuskerk
Dhr. L. le Pair, Roden
Collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 7 juli 2019 : 9.30 uur Boazkerk Westeremden

Collecte: Kerk Westeremden
Koffie/thee in kerkzaal