Wie zijn wij Wie zijn wij

De Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum: betrokken op elkaar - open naar de samenleving.

De Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum is een levendige, kleine gemeente van ongeveer 150 leden. De gemeente maakt gebruik van 2 historische kerkgebouwen: de oude Dorpskerk, ook wel Antoniuskerk genoemd, in Kantens en de Georgiuskerk in Stitswerd. De kerk van Stitswerd is sinds 1973 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. De kerk van Kantens is eigendom van de kerkelijke gemeente, waarvoor de Kerkrentmeesters zelf voor het onderhoud en het beheer zorgdragen. In 2013 werd de Hervormde gemeente Rottum bij de Protestantse gemeente gevoegd.

Elke zondag komt de gemeente samen in een kerkdienst, bijna altijd om 10.00 uur. Elke zondag (behalve tijdens schoolvakanties) is er kindernevendienst in de torenkamer, precies onder de acht kanten van de toren. 

Tijdens de zondagse kerkdienst wordt er gezongen uit het in 2013 verschenen Nieuwe Liedboek. Er zijn 2 organisten aan de kerk verbonden: Leni Otte en Martin Sprenger. Elke zondag wordt het historische orgel bespeeld tijdens de diensten.

Aan de gemeente is een predikant verbonden. Eén á twee keer per maand gaat hij voor in  de dienst op zondagmorgen en hij draagt zorg voor het (crisis) -pastoraat.
 

Een anekdote

In 1817 had de kerk van Kantens schulden gemaakt, door de te duur uitgevallen pastorie. Deze oude pastorie is te zien naast gebouw Salem, De kerk werd failliet verklaard en de kerkdiensten werden in de lagere school gehouden van het dorp. De inventaris werd verkocht, inclusief een deel van het orgel. Koning Willem I bemoeide zich persoonlijk met de situatie en met een letterlijk vorstelijke gift kocht hij de kerk terug en schonk het gebouw weer terug aan de gemeente. Ouderling Uuldersma vertrok te paard van Kantens naar Den Haag om de acte te ondertekenen.

terug